GESCHIEDENIS VAN DE SPORTMASSAGE

Het woord massage stamt naar alle waarschijnlijkheid uit Frankrijk of het Midden-Oosten. Het Arabische woord mass betekent drukken en het Hebreeuwse woord mãsjasj betekent betasten. Ook het Griekse woord massein voor kneden spreekt voor zich. Deze drie benamingen beelden in feite zeer goed uit wat wij onder masseren verstaan: het lichaam betasten, drukken en kneden.
De sportmassage heeft zich aan het eind van de vorige eeuw ontwikkeld uit de medische massage. Tot de sportmassage rekenen we ook de hygiënische massage. In de praktijk van de sportmasseur is een gedegen theoretische basis noodzakelijk om tot een goede uitvoering van de massage te komen. Belangrijk is om de ligging en het verloop van de spieren, die gemasseerd worden te kennen.

HUIDIGE INZICHTEN OVER DE INVLOED VAN SPORTMASSAGE

De invloeden die van een massagebehandeling uitgaan, kan men schematisch als volgt samenvatten;

 • de massage bevordert lokaal de circulatie (verbeterde doorbloeding)
 • de massage heeft invloed op de lymfestroom (verbeterde permeabiliteit)
 • de massage heeft een stimulerende invloed op het zenuwstelsel (tonisering)
 • de massage heeft een sederende invloed op het zenuwstelsel
 • de massage zet de stofwisseling aan
 • de massage heeft invloed op het welbevinden:
  • op het algemeen krachtgevoel
  • op vermoeidheid
  • op de verdieping van de ademhaling
  • op de slaapbevordering
  • op de stemming, de psyche

IN MIJN PRAKTIJK

Een onderzoek (anamnese, inspectie en palpatie) gaat doorgaans aan een massage vooraf. Dit bepaalt ook de aard van de massage. Ook kan worden vastgesteld of er beperkingen zijn en of dat er een contra-indicatie (een lichamelijke toestand waarop elke vorm van massage een schadelijk effect kan hebben) bestaat om te masseren!
In mijn praktijk Stap voor Stap combineer ik vaak behandelingen. Dus reflexzonetherapie, zenuwreflexologie en sportmassage worden gemixt in één behandeling. Welke massage en/of welke eventuele combinaties ik uitvoer heeft uiteraard te maken met de aandoening en met het, aan de hand van de anamnese,  opgestelde behandelplan.