voetreflexzone

Kosmos
In 1983 werd de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten, de VNRT, opgericht. De vereniging heeft als doel het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden, maar ook van u als client. Om de kwaliteit van reflexzonetherapie te bewaken is er door de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen.
De VNRT voert een licentiebeleid. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholing te volgen. De beroepsvereniging staat er borg voor dat haar licentieleden gekwalificeerde therapeuten zijn.
Mijn praktijk Stap voor Stap is ook aangesloten bij de VNRT.

Sportmassage

NGS
In het scholingsjaar van 2005 ben ik gestart met de opleiding sportmassage bij de Gelderse Opleiding Sportmassage in Nijmegen. In 2006 heb ik deze met succes afgerond. Stap voor Stap is aangesloten bij NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage). Voor de NGS geldt hetzelfde beleid als bij de VNRT. Er zal aan verplichte bijscholingen voldaan moeten zijn voor licentiebehoud!
U kunt in mijn praktijk dus ook terecht voor sportmassage. Dit kan ook in combinatie met reflexzonetherapie en biedt zo fantastische resultaten!

Zenuwreflexologie

MNT-NR
In het scholingsjaar van 2007 ben ik gestart met de opleiding Zenuwreflexologie. Deze kan men volgen als aansluiting op de opleiding reflexzonetherapie. Zenuwreflexologie heb ik gevolgd bij MNT-NR (Manuel Neurotherapy and Nerve Reflexologie) in Zeist.  In mei 2008 ben ik hiervoor geslaagd en met gepaste trots mag ik me sindsdien ook gekwalificeerd zenuwreflexologe noemen!

massage bij kanker

MBK
In 2021 heb ik de opleiding Massage bij kanker gevolgd bij Instituut Massage bij Kanker in Utrecht. Deze heb ik in 2021 met succes afgerond. Sindsdien bied ik graag deze bijzondere specialisatie in mijn praktijk aan.